Logo

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělení souhlasu:

        1.1 Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto obchodní společnosti:
Obchodní firma: ATFE s.r.o.    
IČO: 25288547
Spisová značka:     C 13232 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové    
Sídlo:    č.p. 228, 569 56 Čistá
E-mail:  info@rcobchod.cz
Tel.:  +420 733 521 359
Web: http://www.rcobchod.cz
jakožto Správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.
        1.2 Společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).
        1.3 Společnost je provozovatelem webových stránek na adrese uvedené v záhlaví (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své zboží. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti.
        1.4 Společnost může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.
        1.5 Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost jmenovaná výše v záhlaví.
        1.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
        1.7 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
        1.8 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
        1.9 V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

2. Osobní údaje, které budou zpracovány:

    a) jméno a příjmení
    b) poštovní adresa
    c) emailová adresa
    d) telefonický kontakt

3. Účelem zpracování osobních údajů je:

        3.1 Prodej zboží v eshopu na webové adrese uvedené v záhlaví
        3.2 Zasílání obchodních sdělení Kupujícímu ze strany Prodávajícího
        3.3 Slevový bonusový program Kupujícím
        3.4 Registrace v eshopu Prodávajícího
        3.5 Předsmluvní jednání
        3.6 Správa uživatelského účtu
        3.7 Odpověď na dotaz v poptávkovém formuláři eshopu
        3.8 Poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů
        3.9 Vyhodnocování a analýze trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně žádostí o názory na produkty Prodávajícího a eshop)
        3.10 Organizace soutěží o ceny nebo propagačních akcí

4. Zpracovávání osobních údajů pro plnění smlouvy

        4.1 V případě registrace Subjektu údajů jakožto zákazníka jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.

5. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

        5.1 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
    a) dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílející se na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb
    b) spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností
    c) obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, tam, kde Subjekt údajů poskytl samostatný souhlas.
    d) vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků

        5.2 Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
        5.3 Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.
        5.4 Z odběru obchodních sdělení se může Kupující snadno odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit v emailu obsahujícím obchodní sdělení nebo využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky.
        5.5 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.
        5.6 Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

6. Bezpečnostní opatření

        6.1 Účet každého uživatele je chráněn uživatelským heslem. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. Společnost nezasílá uživatelům  emailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do emailu. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.
        6.2 Společnost neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami.
        6.3 Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

7. Cookies a internetové beacons

        7.1 Tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) slouží k uchovávání a příležitostnému sledování návštěv webových stránek prodávajícího. Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači Subjektu údajů pro účely zaznamenávání. Prodávající užívá cookies, aby usnadnil navigaci po jeho webových stránkách. Po zavření prohlížeče ze strany Subjektu údajů platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na pevném disku Subjektu údajů po delší dobu. Prodávající rovněž ukládá rozlišení obrazovky a zjišťuje, zda je v prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení stránek prodávajícího. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.
        7.2 Prodávající používá dvě kategorie souborů cookies:
    a) Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Subjekt údajů při procházení webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
    b) Sociální media a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Subjekt údajů se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek Prodávajícího. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu, a to na jeho webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů Subjektu. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Subjekt nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, aby na sociálních médiích sdíleli obsah.
        7.3 Cookies lze odstranit nebo odmítnout dle pokynů v podpůrném souboru internetového prohlížeče. Pokud dojde k odstranění cookies, může dojít k omezení možnosti plně využívat všech aspektů portálu prodávajícího.
        7.4 Prodávající může shromažďovat údaje při využití eshopu také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na portálu prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží nebo v e-mailu, který zasílá prodávající. Ten využívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby mohl sdělit zákazníkovi, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Prodávající může rovněž shromažďovat informace o počítači kupujícího nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

 

Seznam používaných cookie

cc_cookieNezbytnéwww.rcobchod.cz6 měsícůHTTP Cookie
lbPriceLvl_cookieNezbytnéwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
PHPSESSIDNezbytnéwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
rcobchodBasketNezbytnéwww.rcobchod.cz1 měsícHTTP Cookie
refererRCOBCHODNezbytnéwww.rcobchod.cz10 hodinHTTP Cookie
wfontNezbytnéwww.rcobchod.cz1 denHTTP Cookie
_lbNezbytnéwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
_lb_cccNezbytnéwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
_lb_idNezbytnéwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
_gaStatistickéGoogle2 rokyHTTP Cookie
_ga_NMEQ6F57RPStatistickéGoogle2 rokyHTTP Cookie
_ga_TQQXBYC295StatistickéGoogle2 rokyHTTP Cookie
sidMarketingovéseznam.cz2 rokyLocal Storage
_fbcMarketingovéfacebook.com4 měsíceHTTP Cookie
_fbpMarketingovéfacebook.com1 denHTTP Cookie
_gcl_auMarketingovéGoogle4 měsíceHTTP Cookie
_gcl_awMarketingovéGoogle4 měsíceHTTP Cookie
_gcl_gsMarketingovéGoogle4 měsíceHTTP Cookie
AWSALBOstatníwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
AWSALBCORSOstatníwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
cjdataOstatní
cjeOstatní
cto_bundleOstatní
SLG_GWPT_Show_Hide_tmpOstatníwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
SLG_G_WPT_TOOstatníwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
SLG_wptGlobTipTmpOstatníwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
SLO_G_WPT_TOOstatníwww.rcobchod.czSessionHTTP Cookie
SL_G_WPT_TOOstatníGoogle2 rokyHTTP Cookie
SL_WPT_DET_LNGOstatníGoogle2 rokyHTTP Cookie
sznaiidOstatní
tfpsiOstatní
_clckOstatní
_derived_epikOstatní
_epikOstatní
_lhicOstatní
_pin_unauthOstatní
_ttpOstatní
_tt_enable_cookieOstatní
_uetmsclkidOstatní
_uetsidOstatní
_uetvidOstatní
__srovname_gclidOstatní
__srovname_referrersOstatní
__srovname_srovnameczclidOstatní
__srovname_uidOstatní
__srovname_utmOstatní

 

8. Nahrávání telefonických hovorů

        8.1 S předchozím výslovným souhlasem Subjektu může Zpracovatel nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním telefonických hovorů vyslovuje Subjekt souhlas pokračováním hovorů po oznámení operátora, že jeho hovor bude nahráván. Pokud si nepřeje být nahráváni, je subjekt po oznámení, že jeho Váš hovor nahráván, zavěsit a využít jiný z komunikačních kanálů.

9. Poučení

        9.1 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
        9.2 Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas.
        9.3 Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
        9.4 Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho eshopu.
        9.5 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
    1) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

    2) důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné

    3) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

    4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení

    5) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,

    6) Subjekt údajů má právo (např. v administraci svého profilu po přihlášení, emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):

    a) právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
    b) právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
    c) právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
    d) právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
    e) právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
    f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
    g) právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
    h) právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
    i) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

 

V Čisté dne 25. 5. 2018

ATFE s.r.o.

Kategorie E-shopu