Logo

BETA 1400 M2 - RTF 4k 2.4GHz brushless

BETA 1400 M2 - RTF 4k 2.4GHz brushless

 • 2,4GHz
 • spousta vychytávek
 • motorový větroň
 • základním akrobatickým-obratům
Prakticky hotový model školního motorového větroně se střídavým motorem. Model z téměř nezničitelného extrudovaného pěnového polypropylenu (EPP). Ovládaná směrovka, výškovka, křidélka. Kompletní RC set v módu 2.
celý popis >>
Výrobce:Pelikan
ID:P16518
Kat. číslo:4ST1480-M2
VYPRODÁNO

Celý popis

 • 2,4GHz
 • spousta vychytávek
 • motorový větroň
 • základním akrobatickým-obratům

ALPHA 1500 už není na  obloze sama! K  elegantnímu motorovému větroni se  připojuje odolná a  houževnatá tažná kobylka BETA 1400. Spolehlivý školní a  cvičný dříč uspokojí začínající piloty které provede od  úvodního otloukání přistávací plochy až k  základním akrobatickým obratům a  termicekému plachtění. Stejně tak potěší rekreační víkendové letce, kterým poskytne skladný a  snadno přepravitelný model pro dokonale relaxační polétání.

BETA 1400 je školní a  cvičný motorový větroň z  vysoce odolného extrudovaného polypropylenu EPP poháněný střídavým motorem. Díky své koncepci s  motorem uloženým na  pylonu za  křídlem velmi dobře odolává hrubšímu zacházení a  snáší i  tvrdší "čuchometrické" zapíchnutí přídě do  rodné hroudy, které by u  klasických modelů s  motorem přídi vedly přinejmenším k  poškození vrtule.

Trup s  namontovaným střídavým motorem (s rotačním pláštěm, CD2622) uloženým v  pylonu za  křídlem s  pevnou vrtulí, osazeným regulátorem 20 A  a servy směrovky a  výškovky je vylisován z  pěnového EPP. Kryt kabiny je odnímací s  magnetickými uzávěry. Dvoudílné křídlo je rovněž vylisováno z  EPP, křidélka jsou ovládána 2 servy uloženými v  křídle s  krátkými přímými drátovými táhly. Poloviny křídla se  spojují uhlíkovou trubkovou spojkou. Ocasní plochy v  klasickém uspořádání jsou vylisovány z  EPP, jsou ovládány pomocí drátových lanovodů. Chlazení motoru napomáhá vstup chladícího vzduchu v  náběžné části pylonu, chladící vzduch proudí kanály okolo pláště motoru.

Příprava k  letu zahrnuje pouze přilepení ocasních ploch (středním vteřinovým lepidlem), nasazení polovin křídla, zapojení přijímače a  připojení pohonného akumulátoru. Ovládána jsou křidélka, směrovka, výškovka a  otáčky motoru.

K ovládání modelu slouží klasický čtyřkanálový vysílač CADET 4  2.4GHz FHSS (systém s  frekvenčním přeskokem v  rozprostřeném spektru) s  křížovými ovladači uspořádanými v  Módu 2 (plyn vleavo), trimy a  přepínači smyslu výchylek pro všechny kanály. Vybaven je rovněž nabíjecím konektorem pro nabíjení vysílačových akumulátor ve  vysílači (vhodné nabíječe jsou Hitec CG-22, CG-S32). Pro napájení vysílače budete potřebovat 8 AA (tužkových) alkalických baterií nebo akumulátorů (nejsou součástí RC setu). Pokud neradi držíte vysílač v  rukou, můžete ho doplnit popruhem Hitec (#8311) nebo jej umístit do  pultu pro vysílače Optic 6 (stačí být štědřejší s  pěnovou páskou v  oblasti boků skříňky vysílače).

Podobně jako v  případě jiných našich setů (Skylady, Cessny 480 ...) je RC vybavení možno později použít i  v jiných modelech stejné kategorie.

BETA 1400 je určena pro začátečníky -jako vždy dodáváme - pod  dohledem zkušeného pilota, stejně jako pro každého, kdo si chce jen tak hezky rekreačně polétat. Letové vlastnosti jsou příjemné a  nezáludné. Model vás seznámí s  plnohodnotným řízením modelu okolo všech tří os se  správným koordinovaným ovládáním směrovkou, křidélky i  výškovkou. Tuto zkušenost "jako když najdete" nejpozději hned poté, co se  pustíte do  létání se  svým prvním akrobatickým modelem nebo (polo)maketou jakéhokoliv druhu. Změnou poměru délek pák na  servech a  kormidlech můžete nastavovat velikosti výchylek ve  velkém rozmezí. Začátečník začne s  malými výchylkami, bezpečnými i  při nadměrném "kormidlování" zkušený pilot si nastaví velké, umožňující i  trošku té základní větroňové akrobacie - přemety, sudové výkruty, souvratové zatáčky jdou Betě docela dobře! Výkon motoru je dostatečný pro velmi živé stoupání, model přitom není nadměrně přemotorovaný, což by mohlo činit potíže začínajícím pilotům. BETA 1400 umí využít i  nepříliš silnou termiku a  na obloze dokáže vydržet "celé věky".

BETA 1400 je dodávána s  Li-poly akumulátorem 11.1 V  1300 mAh (zatížitelnost 20C), čemuž odpovídá pevná vrtule 5x4". Model bez problémů "uveze" tříčlánky až do  cca 2200 mAh.

RC set obsahuje: trup vylisovaný z  EPP s  namontovaným střídavým motorem, pevnou vrtulí 5x4", regulátorem otáček 20A a  2 servy, křídlo vylisované z  EPP s  instalovanými 2 servy, ocasní plochy z  EPP, uhlíkovou trubkovou spojku křídla, čtyřkanálový vysílač CADET 4  2.4GHz FHSS s  šestikanálovým 2.4GHz FHSS přijímačem, pohonný akumulátor Li-poly 11.1 V  1300 mAh (20C), 220V rychlonabíječ a  podrobný návod ke  stavbě a  létání.

Důležité upozornění - Párování

V současnosti se  RC setech začíná objevovat nové provedení vysílače CADET 4 Protokol V3 (snadno je identifikujete podle symbolu V3 na  vysílači a  toho, že přijímač RX-600 V3 má jednu anténu, zatímco předcházející provedení mají antény dvě). Při  jeho nastavování a  párování vždy postupujte dle návodu pro vysílač CADET 4 V3 přikládaného do  stavebnice - návod pro model může obsahovat popis obsluhy vysílače ve  starším provedení (verze 2) s  přijímačem se  2 anténami.

Párování RC soupravy Cadet 4 Protokol V3

 • 1. Pro párování se  vysílač a  přijímač nesmějí nacházet ve  vzájemné vzdálenosti větší než 1 metr. Zapněte vysílač.
 • 2. Stiskněte a  držte tlačítko SET na  přijímači a  přijímač zapněte. Jakmile červená LED na  přijímači začne blikat, tlačítko uvolněte.
 • 3. Do 10 sekund poté stiskněte a  držte tlačítko BIND na  vysílači, dokud všechny LED na  vysílači a  přijímači nezačnou svítit nepřerušovaným svitem. Tlačítko uvolněte vysílač je připraven k  provozu.

 

 

Párování RC soupravy Cadet 4 verze 1 nebo 2 (přijímače se  2 anténami)

 

 

Pro párování s  daným typem přijímače je třeba vysílač nejprve přepnout do  odpovídajícího provozního režimu:

Párování s  přijímačem "Typu 1" (Kompletní postup včetně volby režimu vysílání)

 • 1. Vysílač je vypnutý.
 • 2. Stiskněte a  držte tlačítko "PDM" na  vysílači. Zapněte vysílač. Ve  chvíli, kdy na  vysílači zelená LED bliká pomalu a  červená LED bliká dvojnásobnou rychlostí, tlačítko "PDM" uvolněte.
 • 3. Červená LED několikrát rychle blikne, a  poté obě LED ještě po  dobu několika sekund signalizují výše popsaným způsobem, který provozní režim vysílače byl zvolen. Poté obě LED rychle zablikají a  rozsvítí se  trvale.
 • 4. Zapněte přijímač (připojte pohonný akumulátor k  regulátoru otáček). Vysílač a  přijímač by od  sebe neměly být dále než 1 m.
 • 5. Pomocí plastové tyčinky nebo malého šroubováku stiskněte a  držte párovací tlačítko na  přijímači (nachází se  na levém boku přijímače, těsně nad  anténou). V  průběhu několika následujících vteřin bude LED na  přijímači nejprve blikat pomalu, poté rychle a  nakonec bude svítit nepřerušovaně. Uvolněte párovací tlačítko, RC souprava je připravena k  provozu.

Párování s  přijímačem "Typu 2" (Kompletní postup včetně volby režimu vysílání)

 • 1. Vysílač je vypnutý.
 • 2. Zapněte přijímač. Stiskněte pomocí plastové tyčinky nebo malého šroubováku párovací tlačítko na  přijímači (nachází se  na levém boku přijímače, těsně nad  anténou) a  držte jej po  dobu delší než 2 sekundy. LED na  přijímači blikne dvakrát s  dlouhou prodlevou a  dvakrát s  krátkou prodlevou a  poté začne rychle blikat.
 • 3. Stiskněte a  držte tlačítko "PDM" na  vysílači. Zapněte vysílač. Ve  chvíli, kdy LED na  vysílači pravidelně přeblikávají, tlačítko "PDM" uvolněte. (Vysílač a  přijímač by od  sebe neměly být dále než 1 m.)
 • 4. Červená LED rychle zabliká na  potrvrzení volby provozního režimu pro vysílač "typu 2" a  poté obě LED opět přeblikávají.
 • 5. Zatímco obě LED na  vysílači přeblikávají, krátce stiskněte tlačítko "PDM" na  vysílači. Obě LED na  vysílači se  rozsvítí LED na  přijímači zhasně a  poté se  rovněž svítí nepřerušovaně.
 • 6. Párování bylo úspěšně provedeno, vypněte přijímač a  poté vysílač. Nyní můžete zapnout vysílač a  přijímač, RC souprava je připravena k  provozu.

Pozn.: Nejste-li z  nějakého důvodu předem schopni zjistit, zda máte přijímač "Typu 1" nebo "Typu 2", prostě vyzkoušejte oba postupy.

 

 

Upozornění

 

 

Dle Nařízení Komise v  přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze  dne 12. března 2019 o  bezpilotních systémech a  o provozovatelích bezpilotních systémů ze  třetích zemí a  Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze  dne 24. května 2019 o  pravidlech a  postupech pro provoz bezpilotních letadel jsou provozovatelé a  piloti bezpilotních létajících prostředků (klasické modely letadel, multikoptéry, drony), které mají hmotnost vyšší než 250 g nebo nesou kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje, povinni se  registrovat (v ČR u  Úřadu pro civilní letectví). Další informace najdete zde: Registrace provozovatelů a  pilotů dronů

Rozpětí [mm]1420
Délka [mm]940
Hmotnost [g]650 - 720
Plocha křídla [dm2]24.5
Ovládané funkceS,V,K,M
Stavební náročnostS0
Náročnost pilotážeP1,P2

Doporučený pohon a  RC vybavení:

  ECOEnduro
Motor*CD2622
Regulátor*20A
Akumulátor11,1 V  1300 mAhRAY 11,1 V  2200 mAh
Vrtule*5x4" 
Serva*4x 9g mikroservo 
RC souprava*4-kanálová 2.4GHz FHSS
*) Součást RC setu

Zeptejte se na produkt: BETA 1400 M2 - RTF 4k 2.4GHz brushless

Položky označené tučně jsou povinné.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování osobních údajů.

Technické parametry

Základní údaje
Rozpětí
142 [cm]
Délka letadla
94 [cm]
Hmotnost
720 [g]
Ovládání
Frekvence ovladače
2,4Ghz
Nabíjení
Napětí akumulátoru
11.1 [V]
Kapacita akumulátoru
1300 [mAh]
Typ akumulátoru
Li-Po
Baterie ovladače
8xAA
Ovládání
Počet kanálů
5
Kamera
Kamera
ne

Obsah balení

 • trup vylisovaný z EPP s namontovaným střídavým motorem, pevnou vrtulí 5x4", regulátorem otáček 20A a 2 servy, křídlo vylisované z EPP s instalovanými 2 servy, ocasní plochy z EPP, uhlíkovou trubkovou spojku křídla, čtyřkanálový vysílač CADET 4 2.4GHz FHSS s šestikanálovým 2.4GHz FHSS přijímačem, pohonný akumulátor Li-poly 11.1 V 1300 mAh (20C), 220V rychlonabíječ a podrobný návod ke stavbě a létání.

Náhradní díly a související položky


Baterie AA 4ks

Baterie AA 4ks

Alkalické baterie 4ks. Vhodné pro RC vysílačku.
Porovnat
Skladem
40 Kč s kódem "BEZDPH"
49 Kč
NANOPROTECH Electric 150ml

NANOPROTECH Electric 150ml

Dokonalá izolace elektrických zařízení - ideální pro modely, které přijdou do styku s vodou. Nanoprotech Electric 150ml
Porovnat
Skladem
321 Kč s kódem "BEZDPH"
389 Kč
Výprodej
Sky King 959 - RC letadlo pro začátečníka

Sky King 959 - RC letadlo pro začátečníka

pro začátečníky
klidné letadlo
lehké plachtění
2,4 Ghz
Porovnat
Skladem
2 058 Kč s kódem "BEZDPH"
2 490 Kč
HS-70MG

HS-70MG

Velmi silné submikroservo 13g s kovovými převody pro menší elektrolety a větroně, minivrtulníky a auta 1:18. 1xBB. Tah 2,4 kg.cm a rychlost 0,17s/60° při 4,8 V/tah 3.0kg.cm a rychlost 0,14s/60° při 6,0 V. HS-65MG na steroidech!
Porovnat
Skladem na externím skladě
789 Kč
Zobrazit další náhradní díly a související položky>
Kategorie E-shopu